Bonifar izdelki

Promocija izdelkov

Skrbimo za ozaveščanje strokovne in laične javnosti o naših izdelkih., v skladu s slovensko zakonodajo. Pri promociji se poslužujemo različnih medijev, tako tiskanih, elektronskih kot tudi osebnih stikov s strokovnim osebjem medicinske in farmacevtske stroke. Z veseljem se udeležimo in podpremo strokovna srečanja z domačo in tujo udeležbo slušateljev in predavateljev.

Regulatorne dejavnosti

Regulatorne dejavnosti pokrivajo področje regulative posameznih kategorij izdelkov, ki jih naše podjetje trži; izvaja marketinške in promocijske aktivnosti.

Zajemajo storitve s področja regulative za sledeče vrste izdelkov:

  • zdravila za uporabo v humani medicini,
  • medicinske pripomočke in
  • prehranska dopolnila.

Vigilanca​

Vigilanca vključuje vse aktivnosti, ki so povezane z varnostjo izdelkov, za katere je naše podjetje podpisalo ustrezno pogodbo (SDEA) in zanje izvaja marketinške ali promocijske aktivnosti.